دانلود آهنگ سرود زندگی مهدی یراحی

دانلود آهنگ سرود زندگی مهدی یراحی

آهنگ آه برادر مزن شیشه ی خواهر به سنگ از مهدی یراحی

برون کن سر از زیر یوغ بردگی برآور سرود زندگی

رها کن دل از بغض مانده در گلو تو هم با همه جهان بگو

دانلود آهنگ  سرود زندگی مهدی یراحی

متن آهنگ مهدی یراحی سرود زندگی

سخت هراسیده ای از دل یک رنگ ما

شرح شجاعت بخوان از خط آهنگ ما

ای زده چنگی به ننگ تکیه به اورنگ ما

شیشه در آورده ای تا شکنی سنگ ما

به نفرین گیرنده ی مادران به فریاد پاشیده بر آسمان

به خشم خروشیده از خاوران به عصیان بشکوه نسل جوان

برون کن سر از زیر یوغ بردگی برآور سرود زندگی

رها کن دل از بغض مانده در گلو تو هم با همه جهان بگو

رها شو رها شو ز قید آرزو نگه کن نگه کن به صبح پیش رو

چه مانده از این شب به جز دو لکه غم به شادی بزن طرح تازه رقم

بزن پا بزن پا به تخت واژگون بشو دست و صورت به آبشار خون

به مهسا به نیکا به خشم و خون نگر به آبان از کشته لاله گون نگر

به پروانه ها در حصار پیله ها به آزاده در بند و حصر میله ها

برای شهیدان خفته در خفا

آه برادر مزن شیشه ی خواهر به سنگ

خاک مباش و مخور نان حرام از تفنگ

آنچه به خون شسته ای جان عزیز من است

گوش کن ای هموطن بانگ رسای زن است

برو کن سر از زیر یوغ بردگی برآور سرود زندگی

رها کن دل از بغض مانده در گلو تو هم با همه جهان بگو

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 40