اهنگ رویای من رپ بود نه پول از شایع

دانلود اهنگ رویای من رپ بود نه پول شایع 

دانلود اهنگ شایع چکش

دانلود اهنگ رپ اینه داداش

متن اهنگ شایع رویای من رپ بود نه پول 

قبلنا میگفتم ، بهترین دوستمو خطرناک دشمنم

با من، توو اتاقِ من زندگی میکنن

اما الان، میگم بهترین دوستمو خطرناک ترین دشمنِ تو

با من توو اتاقم زندگی میکن

شایع روو فُرم

من کفِ تهرانم، جاتو روو کن

من مالِ ده سال بعدِ تو ام

اما الان پُشتمی بگو داری روشو؟

من اینجا

مشغول رد کردن قرارداد های مناسبِ شما

ما اصلاً قِصه مون چیزِ دیگه اس

بس میکنم روزی که خودِ خدا بگه خدام

ببین حاجی ارزونی، من برا

خودم کَسی ام نه جماعتِ حرف دَرار

دانلود اهنگ شایع رویای من رپ بود نه پول

جا کلاس یاد گرفتم تهِ صف سواد

اون روی خوی شیرم یه سگِ از سراب

با من خرجِ دونِ دهنِ کفترات

من یه قانون دارم میگه آدمِ کَس نباش

قُشونِ ما هیچ وقت برا کسی بد نخواست

سودم کردیم برا کسی ضرر نداشت

زیرِ خودتِ، توو قایقیم ولی

اینا حالِ مردممه، تو ناله میشنوی

شما از جیب ننه بابا کاورین همین

رپرین، ولی با کس کشا میپرین

من ریدم توو این خونواده اگه

باکس دانلود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ایران موزیک محفوظ می باشد 71